به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، خلیلوند در گردهمایی بانوان فعال در سازمان های مردم نهاد با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی دقیق و همکاری و تعامل مناسب دولت و سازمان های مردم نهاد می توانیم مطالبات و خواسته های مردم را به نحو مطلوب انتقال داده و در رفع آنها همت گماریم.

مشاور استاندار این سازمان ها را ابزاری دانست که می تواند شکاف بین دستگاه‌های اجرایی و جامعه را به حداقل برساند.
 
مشاور استاندار در امور بانوان گفت: سازمان های مردم نهاد پیکره ی اجتماعی هستند که با مشارکت مردم و هزینه های پایین می توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

وی یکی از مهمترین اهداف دولت را توانمندسازی تشکل های مردمی دانست و گفت: نهادینه کردن مشارکت های مردمی در مسیر بهبود اهداف اجتماعی و کاهش آسیب ها می تواند به رشد جامعه مدنی کمک نموده و رابطه مردم و دولت را در سطوح بالا نگاه دارد.