معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: برنامه های اوقات فراغت فرصت سه ماهه تابستان از کیفیت خوبی برخوردار باشد تا انگیزه و جذب دانش آموزان بیشتر شود و همچنین دارالقرآن‌ها نیز براساس اولویت احیا می شود.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، "عبد الرسول آقایی" معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: برنامه های اوقات فراغت فرصت سه ماهه تابستان از کیفیت خوبی برخوردار باشد تا انگیزه و جذب دانش آموزان بیشتر شود و همچنین دارالقرآن‌ها نیز براساس اولویت احیا می شود.

وی در ادامه گفت: باید برنامه های پرورشی نسبت به گذشته با هماهنگی و برنامه ریزی قوی تر جهت برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی هنری و قرآن و معارف اسلامی انجام شود.