مدیر آموزش وپرورش شهرستان آبدانان گفت: هدف از اجرای پروژه مهر ایجاد تحولی نوین در نگرش است به طوری که دانش‌آموزان برای ورود به مدرسه لحظه شماری کنند، باید ستاد پروژه مهر در آموزش و پرورش و مدارس اقدامات مؤثری در زمینه‌های مختلف انجام دهند تا نقش و خاطره این روز به ‌یاد ماندنی در اذهان دانش‌آموزان به عنوان یک خاطره خوش باقی بماند. 

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، پرویز جایروندی مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبدانان گفت: ستاد پروژه مهر باید در آموزش و پرورش و مدارس سطح شهرستان، اقدامات مؤثر وچشمگیری در زمینه‌های مختلف انجام دهند؛ به‌نحوی که تاثیر گذاری این فرآیند در کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس محسوس شود.

مدیر آموزش وپرورش این شهرستان به تشریح دستورالعمل پروژه مهر 93 به منظور آماده‌سازی واحد‌های آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی‌، ثبت نام دانش‌آموزان‌، تهیه تجهیزات مورد نیاز وتوزیع کتب پرداخت‌.
 
مدیر آموزش و پرورش افزود: از دیگر اولویت‌های این پروژه ایجاد زمینه‌های تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تربیت دانش‌آموزان و توجه بیش از پیش به نظام پذیرش پیشنهادها به منظور بهره‌گیری از آراء و نظرات معلمان است. 

وی در ادامه افزود: هدف از اجرای پروژه مهر ایجاد تحولی نوین در نگرش است به طوری که دانش‌آموزان برای ورود به مدرسه لحظه شماری کنند، باید ستاد پروژه مهر در آموزش و پرورش و مدارس اقدامات مؤثری در زمینه‌های مختلف انجام دهند تا نقش و خاطره این روز به ‌یاد ماندنی در اذهان دانش‌آموزان به عنوان یک خاطره خوش باقی بماند. 

جایروندی کارآیی و کیفیت کار در سطح شهرستان را مهم دانست و عنوان کرد: نمامی کمیته‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند و بسیجی‌وار فعالیت کنند. 

مدیر آموزش و پرورش اظهار کرد: فرایند نهضت هوشمندسازی مدارس و تولید محتوای آموزشی با مشارکت مسئولان و انجمن اولیا و مربیان، تهیه و جایگزینی تجهیزات فرسوده مدارس، تعمیر ومرمت تجهیزات فرسوده جهت استفاده مجدد به‌منظور صرفه جویی، رنگ آمیزی و تعمیر جزئی بعضی از مدارس با همکاری طرح هجرت، توزیع به‌موقع کتب درسی، بازدید مستمر گروه های ارزیابی از چگونگی روند اجرای فعالیت های در مدارس از دیگر اولویت‌های مهم پروژه مهرسال 93 در این شهرستان است.
 
مدیر آموزش و پرورش بیان کرد: در راستای اجرای پروژه مهر باید با همکاری همه فرهنگیان زمینه رسیدن به اهداف مورد نظر را فراهم کنیم.

جایروندی تصریح کرد: به منظور ارزیابی فعالیت کمیته‌های ستاد پروژه مهر و اقدامات ستاد درآموزش وپرورش و مدارس، گروه‌های نظارت و راهنمایی تشکیل و از فعالیت‌های انجام شده ارزیابی به عمل می آورند.