طی حکی از سوی وزیر ورزش وجوانان کشور؛ همشهری ایلامی، به عنوان دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.
 
به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، طی حکمی از سوی دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان کشور، جلال نادمی همشهری ایلامی به عنوان دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.

لازم به یادآوری است؛ جلال نادمی مدت چندین سال به‌عنوان کارشناس ورزش در اداره کل و رئیس اداره تربیت بدنی سابق (ورزش وجوانان فعلی) شهرستان های دهلران و شیروان چرداول را برعهده داشته است.