معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری ایلام گفت: بحث مجموعه بازار مرکزی ایلام و مرکز توریستی و تفریحی حاشیه آن یکی از موارد مهم در ایلام است که می توان در آن سرمایه گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، دکتر "حشمت اله عسگری" در دیدار با سرمایه گذار پدیده شاندیز مشهد اظهار کرد: بحث مجموعه بازار مرکزی ایلام و مرکز توریستی و تفریحی حاشیه آن یکی از موارد مهم در ایلام است که می توان در آن سرمایه گذاری کرد.

وی افزود: هر استانی دارای المان و نمادی است اما استان ایلام با وجود هویت فرهنگی غنی و ارزش های معنوی از وجود مجتمع های بازاری و نماد هویتی مشخص محروم است.
 
عسگری ادامه داد: استان ایلام دارای منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است که دارای توجیه اقتصادی است اما از نظر توسعه بخش های مختلف دیگر نیازمند توجه و سرمایه گذاری است.

وی اضافه کرد: اکنون با وجود مرز بین المللی مهران که یک مزیت ارزنده برای ایلام بشمار می رود و روزانه بیش از هفت هزار زائر از آن تردد دارند، اما زیر ساخت مناسبی برای ماندگاری و اقامت بیشتر آنها در استان وجود ندارد.

دکتر عسگری گفت: اگر سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در ایلام توسعه یابد استان ایلام نیز از منفعت حضور پرتردد این زائران بیش از گذشته بهره مند خواهد شد.

وی تاکید کرد: مجموعه مدیران استان و استانداری ایلام با فراغ بال از سرمایه گذاران استقبال می کنند و خواهان ایجاد و راه اندازی زیر ساخت های توسعه در بخش گردشگری در شهر مهران و ایلام هستند.