مدیر عامل شرکت سیمان ایلام گفت: شرکت سیمان ایلام در سال گذشته توانست رتبه برترین صادر کننده سیمان کشور را به نام خود ثبت کند.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، حامد اصل روستا مدیر عامل شرکت سیمان ایلام با تشریح این خبر افزود: شرکت سیمان ایلام در سال گذشته توانست رتبه برترین صادر کننده سیمان کشور را به نام خود ثبت کند.
 
مدیر عامل شرکت سیمان ایلام افزود: در سال های اخیر، شرکت سیمان ایلام با بهره جویی مناسب از فرصت ذی‌قیمت به وجود آمده یعنی پتانسیل بالای موجود در بازار عراق، در جذب تولیدات سیمان با پیش گرفتن از رقبای خود موفق به صدور بیش از 5/2 میلیون تن سیمان به کشور عرق خود را به سطح بالایی در سطح کشور برساند.
 
حامد اصل روستا خاطر نشان کرد: همچنین کارخانه سیمان ایلام در سال91و92 موفق به کسب برترین صادرکننده سیمان کشور با توجه به ظرفیت تولید سیمان خود شد.

وی در ادامه گفت: فازاول افتتاح کارخانه سیمان ایلام در تیرماه 1377 با ظرفیت 2000 تن در روز و 600 هزار تن در سال شروع به کار کرد و با افتتاح خط دوم این پروژه در اردیبهشت سال 90 با ظرفیت 3300 تن در روز پیشرفت چشمگیری داشته است. 

مدیر عامل شرکت سیمان ایلام در ادامه افزود: در افتتاح فاز دوم این پروژه با بهره برداری از این خط، ظرفیت تولید این مجتمع از 2000 تن به 5300 تن کلینکر در روز افزایش یافت.