روند توسعه در ملکشاهی، باید با حفظ اکوسیستم‌های جنگلی در منطقه انجام پذیرد

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی: روند توسعه در این شهرستان، باید با حفظ اکوسیستم های جنگلی در منطقه انجام پذیرد.
 
امید شفیعی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی، در گفتگو با خبرگزاری برنا در ایلام، عنوان کرد: روند توسعه در شهرستان ملکشاهی باید با حفظ اکوسیستم های جنگلی در منطقه انجام پذیرد.

وی افزود: باید برای اجرای پروژه ها که در راستای توسعه اجرا می شوند خسارت وارده به عرصه های ملی دیده شود تا هیچ گاه ملزم به استفاده از اهرم قانونی نباشیم که توسط قانون گذار تدوین شده است. 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی در پایان خاطر نشان کرد: برای اینکه کار در حفاظت از اراضی ملی تحقق پیدا کند و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم باید آنچه را که مردم را از آن منع می کنیم توسط دولت نیز رعایت شود.