به مناسبت فرارسیدن هفته ی مهارت: مدیركل و كارشناسان اداره كل فنی حرفه ی ایلام با شهردار استان دیدار کردند.
 
به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، مدیر كل و كارشناسان اداره كل فنی حرفه ی ایلام با مهندس منصور پور شهردار ایلام دیدار کردند.
 
این دیدار در راستای برنامه های اطلاع رسانی فعالیتهاو عملكرد آموزش فنی و حرفه ای و ضرورت ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای در طی هفته مهارت، برگزار گردید.

در این نشست مهندس امانی ضمن تشریح برنامه های گرامیداشت هفته مهارت و اشاره به ماهیت آموزشهای فنی و حرفه ای خواستار همكاری و توجه هر چه بهتر و بیشتر شهرداری با این سازمان شد.