به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، با توجه به شروع فصل كاری عملیات راهداری، خط كشی محورهای ارتباطی در راستای ایمن سازی جاده ها استان در حال انجام است.

به گفته مدیر كل راه وشهرسازی استان ایلام، در چند ماه اخیر و به منظور ارتقای ایمنی، كاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن و افزایش دقت در رانندگی، در محورهای استان عملیات خط كشی و نصب علائم راهنما در حال اجرا است.

مهندس بهادری با بیان اینكه خط کشی راه ها به طور مستمر و در فواصل زمانی مشخص در مسیرهای ارتباطی اجرا می شود افزود : ظرف یك ماه گذشته با هزینه اعتبار بالغ بر 3 میلیارد ریال 58 كیلومتر از راههای استان شامل راههای شریانی و روستایی خط كشی شده و برای این 58 كیلومتر با توجه به خط كشی طرفین جاده 180 كیلومتر خط كشی صورت گرفته است.

مهندس بهادری در ادامه از پایان خط كشی محور ایلام- ایوان حد فاصل سراب ایوان به ایوان در چند روز آینده خبر داد.