به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، " مروارید" استاندار ایلام در جریان بازدید از روستای سرنی از توابع بخش صالح آباد شهرستان مهران گفت: توسعه روستا نه فقط در بخش کشاورزی بلکه باید به صورت همه جانبه شکل گیرد.

مروارید در بازدید از روستای سرنی در جریان مسائل و مشکلات اهالی این روستا قرار گرفت و در جمع مردم روستا گفت: روستا مجموعه ای متشکل از ابعاد مختلف اجتماعی است و علاوه بر توسعه ی بخش کشاورزی و کسب و کار مربوط به آن بلکه باید در تمام بخش ها توسعه یابد تا شاهد روستاهای پرشور و پرتحرک و مولد باشیم.

وی افزود: در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه، صرفاً بر "توسعه کشاورزی" در روستاها متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود.

استاندار ایلام گفت: توسعه روستایی، فرآیند فعال نمودن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبیعی انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیربنایی، نهادها و سازمانها، سیاستهای دولت و برنامه ها بمنظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است.