به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، "هژبری" مدیرکل اداره استانداری ایلام، در سمینار منطقه ای- مدیران سیستم های گرمایشی استاندارد مدارس در ایلام گفت: اعتبارات استاندارد سازی نسبت به سال 92، دویست و هفت درصد رشد داشته است.

"هژبری" افزود: استانهای کرمانشاه، لرستان، همدان، قزوین و خوزستان و سازمان مرکزی نوسازی مدارس در این سمینار دو روزه مهمان نوسازی مدارس ایلام هستند.

وی هدف از برگزاری این سمینار را ایجاد وحدت رویه در اجرای طرح استانداردسازی و ارائه و تصویب دستورالعمل منسجم جهت رسیدن به سطح کیفی قابل قبول در کشور است.

هژبری اظهار داشت: در طول سال 92 تعداد113 فضای آموزشی مشتمل بر 312 کلاس درس با اعتباری معادل 14 میلیارد ریال مجهز به سامانه گرمایشی استاندارد شدند.

وی گفت: در طول سال 93 برنامه ریزی لازم جهت استاندارد سازی 72 فضای آموزشی شامل 740 کلاس درس با اعتباری معادل 29 میلیارد ریال انجام شده است.

وی ادامه داد: تعداد فضاهای آموزشی استان که نیاز به استانداردسازی سامانه گرمایشی دارند 518 فضا شامل 3271 کلاس درس هستند و اعتبار لازم جهت استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارسی که بخاری نفتی و سیستم غیراستاندراد دارند، معادل 98 میلیارد ریال است. 

گفتنی است، در حال حاضر تعداد 3046دستگاه بخاری کاربراتوری در مدارس وجود داشته است.