به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، سروان "پاسدار مهدی غلامی" مسئول اطلاعات سپاه ناحیه ملکشاهی در باره این خبر گفت : ۱۳۰ دستگاه ماهواره بصیرت داوطلبانه به بسیجیان ناحیه ملکشاهی تحویل داد شد.
 
مسئول اطلاعات سپاه ناحیه ملکشاهی در این زمینه گفت: طرح جمع آوری داوطلبانه ماهواره و تحویل دستگاه های گیرنده دیجیتال در ملکشاهی از حدود 3 ماه قبل شروع شده و سپاه ناحیه ملکشاهی تا کنون توفیقات فراوانی را در این زمینه به دست آورده است.
 
وی افزود: متولی تعویض ماهواره با گیرنده های دیجیتال، در طرح تسلیم شیطان در ملکشاهی ۱۳۰ دستگاه گیرنده ماهواره توسط شوراهای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه های بسیج جمع آوری شد.

وی ادامه داد: این تاثیرات در حدی بوده، که از کارشناسان گسترش بسیاری از ناهنجاری ها، خشونت ها و اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی را ناشی از استفاده از این ابزار در ظاهر فرهنگی می دانند.

سروان پاسدار مهدی غلامی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح پدران و مادرانی که در حین تحویل ماهواره از لطمات و آسیب هایی که گریبان خود و فرزندانشان را گرفته است، تصریح کرد: بسیاری از زنان و مردان از شکسته شدن قبح منکرات در بین همسرانشان به دلیل استفاده از ماهواره سخن به میان می آورند.

متولی اجرای این طرح در ناحیه ملکشاهی می گوید: بسیاری از خانواده ها برای تحویل ماهواره تماس می گیرند اما کمبود اعتبارات برای جایگزینی این بلای خانمان سوز ما را با محدودیت مواجه کرده است.

غلامی خاطر نشان کرد: بی شک حضور خیرین و سایر دستگاه های فرهنگی می تواند به اجرای بهتر و گسترده تر این طرح تا فراگیر شدن آن در همه کشور کمک نمایند.

وی در ادامه بیان کرد: اجرای موفقیت آمیز این طرح در ملکشاهی با محوریت بسیج با استقبال بی نظیر مردم روبرو شد، به گونه ای که در اومین مرحله از این طرح تا آخرین روز از هفته بسیج 130 دستگاه ماهواره جمع آوری گردیده است که این تعداد ماهواره توسط مردم و بصورت داوطلبانه تحویل شوراهای امربه معروف و نهی از منکر پایگاه های مقاومت گردیده بود.

غلامی با بیان اینکه تاکنون طرح تعویض ماهواره با گیرنده های دیجیتال هزینه ای بیش از 13 میلیون تومان داشته است گفت: از مسئولین و خیرین شهرستان درخواست می کنم تا از لحاظ مالی ما را در اجرای این طرح یاری کنند.