به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام،" غلامحسین کاظمی" مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از امضای تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در راستای ترویج فرهنگ، اخلاق و سواد محیط زیستی در بین جامعه دانش آموزی خبر داد.

کاظمی گفت:این تفاهم نامه در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی و با استناد به مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ایجاد فرهنگ زیست محیطی در مدارس امضا شده است.

وی افزود: دانش افزایی برای ترویج فرهنگ، اخلاق و سواد محیط زیستی در بین جامعه دانش آموزی به عنوان یک اصل از اصول حقوق شهروندی و یکی از موضوعات مهارت زندگی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی جامعه دانش آموزی استان در انجام طرح ها و برنامه های محیط زیستی از اهداف امضای این تفاهم نامه است.

وی ادامه داد:ارتقای کیفیت وکمیت مطالب آموزشی محیط زیست درکتاب درسی جغرافیای استان،تنظیم واجرای برنامه های آموزشی محیط زیستی معلمین،برنامه ریزان آموزشی وفوق برنامه دانش آموزان متناسب با نیازهای آموزشی آنها با مساعدت سازمان،غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با اجرای برنامه های تفریحی فرهنگی در زمینه محیط زیست وتوسعه پایدار، بهره گیری از پتانسیل نیروی انسانی آموزش وپرورش برای ارایه آموزش های محیط زیستی وترویج فرهنگ محیط زیست و توسعه پایدار برخی از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش در این تفاهم نامه است.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام اضافه کرد: تهیه ضوابط ودستورالعمل های موردنیاز برای اجرای طرح ها و پروژه های زیست محیطی از جمله محیط یار، مدارس جامع با هماهنگی وتأیید آموزش و پرورش، حمایت فنی وکارشناسی برای طرح ها و پروژه های آموزشی در زمینه محیط زیست به منظور تعیین نیازهای آموزشی وتهیه محتوای آموزشی، توانمندسازی پرسنل علاقه مند ومستعد آموزش وپرورش برای ارایه آموزش های محیط زیستی وترویج فرهنگ آن درسطح جامعه و ارائه محتوی آموزشی در زمینه محیط زیست به منظور درج در نشریات آموزش وپرورش استان برخی از تعهدات اداره کل حفاظت محیط زیست در این تفاهم نامه است.

وی خاطرنشان کرد: طرفین در مدت سه سال آینده متعهد به انجام مفاد این تفاهمنامه همکاری شدند.