به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، با حضور " عسگری" معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری و داوران تخصصی در زمینه های کشاورزی، مالی، مدیریتی و حقوقی جلسه ی بررسی صلاحیت واحدهای فناوری و شرکت ها جهت استقرار در پارک علم و فناوری ایلام برگزار گردید.

در ادامه صیدی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی به نمایندگی از شرکت ونوشه اسانس ضمن مطرح نمودن طرح و ایده شرکت، به سوالات مطرح شده از سوی داوران پاسخ دادند و در ارزیابی های به عمل آمده توسط داوران تأییدیه استقرار در پارک علم و فناوری را اخذ نمودند.
 
گفتنی است؛ شرکت ونوشه اسانس خاورمیانه به تازگی در کمیته ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مورد ارزیابی قرار گرفته و تأییدیه اولیه را به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا اخذ نموده است.