به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام،"علی محمد نیاکان" مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، ، اظهار کرد: فرهنگ ظرف ظریفی است که باورهای بنیادی و رفتاری انسان را در ارتباط با خالق نشان می دهد و قانون، خرد جمعی، اعتدال و نگاه فراگیر و عادلانه به حوزه فرهنگ در سراسر استان را الهام بخش برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام است.

وی، با بیان اینکه فرهنگ به انسان، توانایی، استعداد و اندیشه می دهد، افزود: ارزش ها و هنجارهای زندگی از فرهنگ استخراج می شود و در جامعه نهادینه می شود و این امر نیز اهمیت و جایگاه فرهنگ و لزوم توجه به آنرا دو چندان می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، با بیان اینکه فرهنگ در کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: هدایت، نظارت و ارزشیابی امور از رویکرد هایی است که تلاش می کنم در زمان مدیریت خود در این اداره کل به منصه ظهور رسانده و به آن اعتقاد دارم.

نیاکان، با بیان اینکه توسعه فرهنگ عمومی از برنامه هایی است که در صدر اولویت های اداره کل قرار خواهد گرفت، افزود: با توجه به اینکه سه دهه از عمر خود را در عرصه فرهنگ سپری کرده ام، در واقع فضای فرهنگ کشور و فرهنگ محلی را به خوبی می شناسم برای رشد فرهنگ استان، کارشناسانه و بر پایه مشورت و خرد جمعی عمل می کنم.
 
وی، با اشاره به اینکه به تمام زوایای ماموریت های فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی آشنا بوده و نگاه منسجم و نظامند خواهم داشت، تصریح کرد: تلاش برای اعتلای فرهنگی، زمان بر و طاقت فرساست و اعتقاد دارم در فضای آرام و بی هیایو امکان پذیر است و همراز ،همگام و همفکر با همکاران ،رفیق در این راه خواهم ماند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، تصریح کرد: با فرصت ها و تهدیدها آشنا هستم و به برنامه ریزی بر اساس و مبنای دانش، قانون و خرد جمعی اعتقاد دارم و برنامه ریزی را براساس اسناد بالادستی تنظیم و بر هزینه ها نظارت خواهم داشت و نظارت و ارزشیابی در تمام امور را موجب موفقیت می دانم.

نیاکان، گفت: در تعاملات درون سازمانی به هم افزایی اندیشه و عمل اعتقاد راسخ داشته و زمینه اصلاح نگرش ها را فراهم خواهم کرد،تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون، تعامل با فرمانداران برای ایجاد فضای مودت و همدلی، تعامل با دستگاه فرهنگی برای تلاش در راستای وحدت رویه و پرهیز از فعالیت های جزیره ای را دستور برنامه های خود قرار خواهم داد.

وی، خاطرنشان کرد: تقویت همگرایی و هم افزایی ظرفیت های فرهنگی و هنری، تقویت و توسعه فرهنگ قرآنی در استان، تلاش برای ایجاد فضای آرامش و اعتماد و اعتدال در عرصه فرهنگ و هنر و احترام به بزرگان و پیشکسوتان از برنامه های این اداره کل در دور جدید مدیریت خواهد بود.