به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، "بهروز بلوچیان" رییس اداره اتاق اصناف استان ایلام در این خصوص اظهار داشت: خوشبختانه فضای فعالیت در این مجموعه بسیار مثبت بوده و همه ی اعضا در صدد انجام رسالت کاری خود می باشند.

بلوچیان ادامه داد: اتاق اصناف به عنوان یک تشکل غیر دولتی با تمام توان پیگیر مطالبات قانونی جامعه هدف بوده و در این راستا از همه ظرفیت های موجود بهره گیری می نمایند.

وی با اشاره به جایگاه و نقش آفرینی اتاق های اصناف در فرایند توسعه ای استان بیان داشت: در سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و غیر دولتی اختلاف نظر و تفاوت دیدگاهها وجود دارد و همین تفاوت ها باعث پویایی و شکوفایی مجموعه می شود.

وی ادامه داد: اتاق اصناف شهرستان ایلام نیز از این موضوعات مستثنی نبوده اما با این وجود تفاوت دیدگاهها نتوانسته در فرایند امور خللی ایجاد نماید و تاکنون تصمیمات موثر، تعیین راهبردها و اتخاذ خط مشی کاری بدون توجه به مسائل حاشیه ای براساس نظر جمعی و لحاظ نمودن آرای اکثریت اعضا صورت می گیرد.

بهروز بلوچیان بیان داشت: خوشبختانه در اتاق اصناف ایلام هیچ یک از اعضاء هیات رئیسه از نظر تشکیلاتی واداری خود را بر دیگری ارجح ندانسته و روابط بین اعضا مبتنی بر احترام و رعایت شأن و منزلت همدیگر می باشد.

وی تأکید نمود: چون تمامی اعضا با رأی مستقیم روسای اتحادیه تعیین و انتخاب می شوند بنابراین استفاده از لفظ رئیس و مرئوس در اینچنین مجموعه هایی همانند ساختارهای اداری معنا و مفهوم ندارد. 

بلوچیان اضافه کرد: به منظور نظم بخشیدن به فعالیت ها و مشخص شدن شرح وظایف، هر یک از اعضاء به فراخور، وظایف و مسوولیتی می پذیرد و در این راستا به ارائه خدمت می پردازند.