برنا_ ایلام؛ از کجا می دانی پس از این خواب آرامش می گیری؟ ای کاش قبل از اینکه دستت به قتل نفست می رفت این سوال را از خود می پرسیدی، درنگی می کردی و این راه نامعلوم را انتخاب نمی کردی...

چه رسم بدی دست برگریبان جوانان امروزی شده است...؟ محال است هفته ای باشد و زمزمه ای از این رسم بد در بین شنیده نشود، در این شهر خاکستری، مرگ حق است، ولی آیا خودکشی هم حق است؟ این رسم از کجا آمده، رسمی که نه عرف می پذیرد و نه شرع !!؟

هر روز که از سطح خیابان های شهر رد می شویم با پوستر های جدیدتر بر روی دیوار شهرمان روبه رو می شویم، ایستاده و آهی می کشم؟ بعد با خودم فکر می کنم، چند بار این سوال را از خودش پرسیده و چنین تصمیمی گرفته، چرا تاریکی گور را برای خود انتخاب کردی، وقتی در آخر جای همه آنجاست؟

مریم السادات دربندی، کارشناس روانشناسی مرکز بهداشت شهرستان ایلام در گفتگو با خبرگزاری برنا به این سوالات پاسخ می دهد.

دربندی از مهمترین علل خودکشی را اختلالات روانی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، بیماری افسردگی، بیماری اسکیزوفرنیا، حملات اضطرابی شدید توأم با ترس و وحشت ، ترس های مرضی ، حالات خشم ، و عصبانیت های ناگهانی می داند. 

آمارها نشان می دهد که 95 % از افرادی که خودکشی می کنند دچار اختلال روانی هستند، از جمله 80 % بیماران افسرده ، 10 % بیماران اسکیزوفرنی ، 5 % افرادی که دچار زوال عقل و حالات هذیانی هستند خودکشی می کنند. 

از دیدگاه روانکاوی ، خشم و خصومت درونی و ناخود آگاه نسبت به فرد مورد علاقه به آن حد زیاد است که می خواهد آن فرد را به قتل رسانده و بکشد ؛ اما چون توان انجام آن را ندارد دچار کشمکش شدید می گردد و این کشمکش بین علاقه و خشم ایجاد می شود و در نتیجه برای رهایی از این کشمکش دست به خودکشی می زند، به زبانی دیگر، نفرت به وجود آمده و ناخودآگاه موجب بروز و ایجاد احساس گناه می گردد و عدم هماهنگی بین انگیزه های فرد و عدم توانایی در برآورده نمودن و یا برآورده شدن انگیزه ها و عدم سازگاری بین این دو حالت ، می تواند عاملی باشد که فرد اقدام به خودکشی می نماید. 

از مهمترین عوامل دیگر خودکشی به فرار از ناملایمات و شکست ها، فرار از فشارهای روانی که احساس می شود یا به نظر می رسد که پایان ناپذیر است، فرار از احساس گناه شدید، فرار از مجازات شدن، میل به خودآزاری شدید، آرزوی مرگ و مردن، احساس ناامیدی ، بیچارگی و درماندگی ، سعی در نشان دادن درد درونی خود اشاره کرد.

زمانی که در یک جامعه انسان ها راه حلی برای رهایی از فشارهای گوناگون پیدا نمی کنند به ناچار خودکشی می کنند و خودکشی را راه حل نهایی دانسته و به آن فکر می کنند. این گونه خودکشی ها می توانند موجب شوند که دیگران نیز به چنین راه حلی فکر کنند و آن را مورد نظر قرار دهند و سرانجام اقدام به خودکشی نمایند. در بعضی از خانواده ها افراد آن خانواده یاد می گیرند که خودکشی بهترین راه حل برای رهایی از فشار یا کشمکشی است که در خانواده وجود دارد. البته خودکشی که به طور تکراری در افراد یک خانواده دیده می شود می تواند جنبه ارثی و ژنتیک نیز داشته باشد.

جامعه شناسان بر این عقیده اند که خودکشی پدیده ای است ناشی از فشارهای اجتماعی که بر روی بعضی ازافراد جامعه اِعمال می گردد و در نتیجه، این قبیل افراد قربانیان جامعه اند. و از سوی دیگر این حقیقت وجود دارد که رضایت از زندگی باعث قوی شدن انگیزه ادامه حیات و لذت بردن از زندگی می گردد، در غیر این صورت میل به خودکشی شدت می یابد.