به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، "علی‌محمد احمدی " نماینده حوزه جنوبی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: تکمیل طرح تحول نظام سلامت سبب خدمات بهتر در زمان کمتر به مردم است و نظام سلامت و بخش سلامت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و یکی از اولویت‌های دولت برای مردم است.

نماینده حوزه جنوبی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تمهیدات انجام شده هم در بحث هتلینگ و هم در بحث تجهیزات و دارو و تامین پزشک و سایر بخش‌ها نسبت به گذشته اقدامات خوبی انجام شده است اما کافی نیست.

وی افزود: باید تلاش شود به موازات طرح تحول نظام سلامت که قرار است در زمینه تشخیص، تامین هتلینگ، تامین پزشک و مسایل مربوطه انجام شود، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارایه شود و مسولان نیز تلاش کنند که روند آغاز شده در قالب طرح تحول سلامت کامل شود تا خدمات بهتری در زمان کمتر و با دسترسی بیشتر را در اختیار مردم قرار دهیم.

احمدی با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام شده با وزارت بهداشت، مدیریت بیماری‌های وزارت کشور به استان ایلام سفر کرد و در این سفر بازدید میدانی نیز از منطقه انجام شد ادامه داد: موضوع بیماری سالک باید مدیریت شود و ستاد بحران استان نیز از محل اعتباراتی که در این زمینه دارد برای بحث پیشگیری اقدام کند و دانشگاه علوم پزشکی به شکل جدی این موضوع را دنبال کند.