به گزارش سرپرستی خبرگزاری برنا در غرب تهران به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5، مسعود خسروی، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه با بیان این مطلب افزود: اجرای طرح شهرداران مدرسه فرصتی را فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان امکان تجربه مسئولیت‌های اجتماعی، استقلال عمل، مشورت، انجام امور، اداره گروه‌ و فعالیت جمعی را پیدا کنند.

وی ادامه داد: مدرسه جامعه کوچکی است که فرد در آن می تواند بازتاب رفتار، اخلاق و تصمیم‌گیری های فردی و اجتماعی را در تعامل با سایر افراد درک کند و در آینده با تغییر رفتارها و رفع معایب نسبت به ساختن زندگی خویش اقدام کند.
خسروی گفت: این طرح با هدف تقویت تفکر جمعی و مشارکت دانش آموزان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت آینده کشورمان خواهد داشت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 تصریح کرد: آموزش مسایل مدیریتی و نحوه چگونگی تصمیم‌گیری‌های جمعی یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای طرح شهردار مدرسه به شمار می‌رود