شهرداری منطقه 5 به منظور نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش پیاده روی خانوادگی را دربوستان جوانمردان برگزار می کند. 

به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، مسعود خسروی، معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه با اشاره به ضرورت برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی گفت: بنا به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه ورزش شهروندی و نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین خانواده ها همایش پیاده روی خانوادگی در منطقه برگزار می شود.

                           

وی با اشاره به جایگاه ورزش همگانی در تقویت شور و شادابی خانواده ها و غنی سازی اوقات فراغت گفت: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی ازجمله برنامه های ورزشی است که به صورت برنامه مدون در منطقه5 برگزار می شود و با توجه به استقبال گسترده شهروندان منطقه همزمان با هفته تربیت بدنی همایش پیاده روی چهارشنبه 30 مهرماه 8صبح در بوستان جوانمردان برگزار می شود.
وی افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته همایش با حضور 5 هزار نفر از شهروندان و ورزشکاران برگزار می شود.