به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران ؛تبارکی معاونت اداری و مالی فرماندار محترم شهرستان شهریار به صورت سر زده از اداره ورزش و جوانان بازدید کردند.

تبارکی ضمن نشست با احمدعبدالوند رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در خصوص مسائل مختلف حوزه ورزش و جوانان به بحث و تبادل نظر پرداخته و در جلب مشارکت در تصمیم گیری های حوزه های تخصصی تاکید داشتند . 

وی سپس از واحدهای مختلف اداری بازدید و از تلاش های پرسنل اداره قدردانی نمودند .