به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران به منظور برگزاری هر چه باشکوهتر جشنواره ورزشی فجر 93در ایام ا... دهه مبارک فجر،جلسه برنامه ریزی و هماهنگی با حضور رئیس و پرسنل اداره ورزش وجوانان و روسای هیأت های ورزشی شهرستان در اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد انجام شد.

در همین این راستا نشستی ضمن ارزیابی نقاط قوت وضعف برگزاری جشنواره های سال گذشته، پیشنهادات کارشناسان بخش های مختلف به مشورت گذاشته شد.
همچنین رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ملارد در این باره گفت:جشنواره فجر بهترین فرصت برای معرفی قابلیت های وپتانسیل های ورزشی ملارد است.

صیفوری افزود : ورزش ملارد در سال های اخیر به واسطه موفقیت های ورزشکاران ملاردی در رشته های مختلف در سطح کشوری، آسیایی و جهانی خوش درخشیده است. 

وی خاطر نشان کرد:یکی دیگر از برنامه های امسال برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی، عشایری و بومی محلی در ملارد است که همزمان با جشنواره فجر 93 اجرا خواهد شد.

در پایان جلسه تعیین وظایف هریک از اعضای کمیته های برگزاری جشنوار فجر 93 به آنها ابلاغ گردید.

صیفوری همچنین احسان شمس را به عنوان مسئول هماهنگی برگزاری جشنواره فجر 93 منصوب کرد.