به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران ، معاون امورشهری ومحیط زیست منطقه با بیان این مطلب افزود: با هدف بهسازی محلات و حذف نابسامانی های بصری طرح پاکسازی برچسب های تبیلغاتی ،شستشوی المان های شهری ، رفع سدمعبر وپاکسازی دیوار نویسی و... درسطح محلات درحال اجراست.

وی با اشاره به اینکه طرح با مشارکت نواحی7 گانه اجرا می شود افزود: در حال حاضر با اجرای طرح نماهای شهری از برچسب تبلیغاتی ، دیوار نویسی و تبلیغات غیر مجاز پاکسازی شد.

مددی به حذف زوائد فیزیکی وجمع آوری سد معبر اشاره کرد و افزود : به منظور رفع اغتشاشات بصری وتسهیل در تردد عابرین پیاده علاوه بر رفع سد معبرهای ساختمانی وصنوف پاکسازی معابر نیز انجام می شود.

مسئول امورشهری وفضای سبز منطقه در پایان از شستشوی المان شهری خبرداد و گفت: به منظور پیشگیری از آبگرفتگی وجاری شدن آبهای سطحی در معابر درهنگام بارش های فصلی از اجرای اولین طرح فوریتی تاکنون 5 هزار مترطول از انهار وکانال های سرپوشیده ورو باز سطح منطقه لایروبی وپاکسازی شد.