به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران جلسه مدیریت بحران با محوریت کاهش بار ترافیکی به سمت تهران و افزایش خط اتصالی تهران-کرج از 2 ریل به 4 ریل با حضور علیمحمدی معاون فنی راه آهن ،ورمزیار معاون عمرانی فرمانداری ، کرمی زند فرماندهی نیروی انتطامی ومسئولان مربوطه برگزار شد.

بر پایه این خبر علی محمدی در این جلسه گفت : برنامه وزارت راه کاهش بار ترافیکی به سمت تهران است که بر این اساس حوزه مربوط به شهرستان قدس راه آهن تهران کرج است که تصمیم بر این است خط اتصالی تهران کرج از 2 ریل به 4 ریل افزایش یابد که پروژه یاد شده 18 ماه به طول می انجامد و قبل از اتمام کامل پرژه تلاش داریم با احداٍ ث دو سکو ( ایستگاه) در شهر قدس استارت کار را بزنیم و امکان استفاده از مترو نیزدر همین ایستگاه مهیا می شود که به نفع شهرستان است .در ادامه ورمزیار معاون عمرانی فرمانداری در مورد کم شدن عرض کوچه های هم عرض با خط را آهن و مشکلات امداد رسانی ومشکلات ومسائل مختلف برای ساکنان حریم این پروژه سوالاتی را مطرح نمود،که محمدی در پاسخ به سوالات معاون عمرانی فرمانداری گفت: قطعا احداث ایستگاه با مزایای کلی که برای شهر به همراه دارد برای ساکنین همجوار با ریل نارضایتی به همراه خواهد داشت که علی رقم نبود اعتبار برای تملک املاک یاد شده موضوع بایداز طریق مسولین شهرستان درخواست شود تا پیگیری لازم انجام شود.