به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران جلسه آموزشی دستورالعمل آسیبهای اجتماعی با حضور کارشناسان ستادی استان خانم ناطقی ،خانم شهداد یال،درود بیان ،خانم رحیمی ،معاونین وکارشناسان اموراجتماعی در حوزه آسیب شهرستان شهریار،قدس،ملارد،اسلامشهر ورباط کریم برگزار شد.

بر پایه همین خبر آموزشهای لازم در خصوص طرح های مختلف دفتر آسیب طبق دستورالعمل توسط کارشناسان ارائه نمودند. که میتوان به از جمله طرح وحمایت از کودکان وخانواده و دستورالعمل تاسیس ،انحلال مراکز طرح خلاق و پایگاههای اجتماعی ،تشکیل وتکمیل پرونده های اورژانس ، نحوه چیدمان ، اولویت فرمها ،شرح وظایف کارشناسان مددکاری و روانشناسان و نحوه گزارش نویسی برنامه های اورژانس اشاره نمود.