به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال و بختیاری، رحمان كرمی افزود:‌ برای ساخت و راه اندازی این واحد تولیدی افزون بر دو میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت:‌ این واحد تولیدی در فاز اول زمینه اشتغال ده نفر را بطور مستقیم و 20 نفر را بطور غیرمستقیم فراهم كرده است.

این واحد تولیدی در شهرك صنعتی سورشجان واقع شده است.