به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهادکشاورزی استان گفت:ازاین 89 طرح 71طرح دربخش آب وخاک و7طرح دربخش بهبودتولیدات دامی،2طرح دربخش تولیدات گیاهی ،5 طرح دربخش صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی و 4طرح دربخش شیلات وامورآبزیان می باشد.

نیازی ،بابیان اینکه،این طرح ها بااعتباری بالغ بر 172میلیاردو271میلیون ریال به بهره برداری می رسد افزود:با بهره برداری این طرح ها ،1836خانوار ازمزایای این طرح ها بهرمند می شوندوبطورمستقیم وغیرمستقیم برای1513نفر اشتغال زایی ایجادمی شود.