به گزارش خبرگزاری از چهارمحال و بختیاری، فتاح کرمی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه امسال دو هزار و ۷۱۳ شغل در شهرستان بروجن ایجاد می شود كه تعهد شهرستان برای ایجاد شغل در سال گذشته نیز همین میزان بود که به رغم مشکلات تامین اعتبارات، ۸۹ درصد این تعهد محقق شد.

فرماندار بروجن با بیان اینکه در سند اشتغال شهرستان۳۴ طرح بارز برای جذب سرمایه گذاری پیش بینی شده، تصریح کرد: مطابق با این سند باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در شهرستان بروجن پنج هزار و ۶۸۰ شغل با سرمایه گذاری ۹۰۷ میلیارد تومان ایجاد شود.

کرمی با بیان اینکه سند توسعه شهرستان به منظور هدفمند کردن اقدامات زیربنایی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری تدوین شده، اظهار داشت: سند توسعه بروجن چراغ راهی برای برنامه ریزی مدیران شهرستان برای برنامه ریزی طی سال های آینده است.

وی گفت: این سند در راستای رشد فناوری، صنعت، کشاورزی، توسعه زیرساخت های حمل و نقل، راه و مخابرات با اولویت صنعت پیشرفته، کشاورزی نوین و بهره گیری از ظرفیت های گردشگری و مذهبی در شهرستان تدوین شده است.