به گزارش خبرنگار برنا از شهرکرد، مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری با بیان این خبر گفت: این مركز با ارائه طرح های مفید و مؤثر در حوزه فرهنگ و هنر و همچنین تلاش و پیگیری مستمر و مؤثر، توانست این مبلغ از اعتبارات فرهنگی در کارگروه فرهنگ و هنر استان را با تصویب طرح های فرهنگی ارائه شده مرکز به خود اختصاص دهد.

رحیم زاده افزود: این طرح ها مشتمل بر برنامه های خاص ارتقای فرهنگ عمومی و دینی و همچنین بر مبنای محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله) مبنی بر دین، اخلاق، امید و آگاهی اجرا می شود.

وی این طرح ها را شامل نمایـش رادیـویی زندگی نـامه سـرداران شهیـد استـان، فیلـم تلـویـزیـونـی کـارآفـرینــان، مستنـد داستـانی مشـاهیـر استـان، سـریـال تلویـزیـونی وارگــه (در رابطـه بـا استـان)، بـرنـامـه تـرکیبـی تــاج عفــاف، برنـامه رادیـویی(یـادمـان، معـرفـی و تجلیـل از علمـا و مشـاهیـر)، نماهنـگ تلویـزیـونی ستـون دیـن چنـد پلـه تـا آسمـان، مستنـد تلویـزیـونی زنـدگی شهـدای استـان و خاطـرات رزمنـدگـان، برنـامـه تلویـزیـونی جُنـگ شـادی، مستنـد خبـری پهلـوانـان زاگـرس نشیـن، طـرح تلویـزیـونی دُر اسـت حجــاب، طـرح تلویـزیـونی هجــرت، مجموعه انیمیشن(ارتقای فرهنگ عمومی)، مستند تلویزیونی دستاوردهای دولت های نهم و دهم در استان و تله فیلم محرم بیان كرد.