به گزارش خبرنگار برنا از شهرکرد، مدیر كل كار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی طرح مشاغل خانگی، سازمان بازرگانی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فنی و حرفه ای، جهاد كشاورزی اجرای این طرح را پیگیری می کنند.

سلطانی، كاهش قیمت تمام شده، سرمایه گذاری اندک، افزایش درآمد خانوار و توسعه خلاقیت و نوآوری را از جمله ویژگی های طرح مشاغل خانگی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به اینكه مشاغل خانگی ریشه در تاریخ و اعتقاد و فرهنگ مردم این منطقه دارد، تصریح کرد: با توسعه و حمایت از مشاغل خانگی می توان سطح فرهنگ كار و تلاش را در خانواده ها تقویت كرد.