به گزارش خبرنگار برنا از شهركرد، دبیر کارگروه هدفمند کردن یارانه ها در سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور حمایت از واحد های تولیدی زیر مجموعه بخش كشاورزی، در دی ماه امسال، دو میلیون و 467هزار لیتر نفت گاز با قیمت مصوب 150تومان به این واحدها اختصاص یافته است.

سید اسماعیل صالحی با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه هدفمندکردن یارانه ها در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری، پیگیری مسایل و مشکلات تولید کنندگان در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری، مرغداری و گلخانه ها و هم چنین جایگزینی تراکتورهای فرسوده و پرمصرف را از مهم ترین اهداف تشكیل این کارگروه برشمرد.

وی یادآور شد: تولیدکنندگان بخش كشاورزی چهارمحال و بختیاری می توانند با مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها و دریافت معرفی نامه برای شرکت نفت استان برای تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی خود اقدام کند.