به گزارش خبرگزاری برنا از شهركرد، محمد حكیم آذر دبیر نشست علمی - تخصصی بررسی نظریه "نقد ایرانی" گفت: در این نشست تخصصی، احیاء و تحقق نقد ایرانی و به روز كردن این نظریه ارزیابی و بررسی می شود.

حکیم آذر با اشاره به اینكه هم اكنون در زمینه نقد از نظریه های غیر ایرانی استفاده می شود، افزود: در ایران نظریه پردازانی مانند شمس قیس رازی، میرغلامعلی سرو آزاد، ملك شعرا بهار ،علامه دهخدا و برخی دیگر از نظریه پردازان نقد وجود داشته اند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد گفت: نشست علمی - تخصصی بررسی نظریه "نقد ایرانی" هم زمان با هفته پژوهش با حضور سیروس شمیسا و علی اصغر دادبه، نهم دی امسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد برگزار می شود.

سیروس شمیسا فارسی پژوه و استاد زبان و ادبیات فارسی، شاعر، نویسنده و مترجم، دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است که با سابقه بیش از 30 سال تدریس تالیف نزدیک به 40 عنوان کتاب در زمینه زبان و ادبیات فارسی در كارنامه علمی خود دارد.

اصغر دادبه هم یکی از برجسته ترین استادان دانشگاه در حوزه های فلسفه، حکمت، کلام و ادبیات و حافظ شناسی است.