به گزارش خبرنگار برنا از شهركرد، اردشیر نوریان با اشاره به روند صعودی جمعیت شهركرد گفت: جمعیت مركز چهارمحال و بختیاری از 23 هزار نفر در سرشماری نفوس و مسكن سال 1345 به 160 هزار نفر در سال 89 افزایش یافته كه این روند تأمین مسكن این جمعیت را هم بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

وی با بیان اینكه جمعیت شهر شهركرد بر اساس برآوردهای جمعیتی در سال 1395 به بیش از 188 هزار نفر افزایش می یابد، افزود: با كاهش تراكم خانوار در واحد مسكونی و همچنین از بین رفتن واحدهای نامناسب، ساخت 17 هزار واحد مسكونی تا پایان سال 90 در مركز چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

شهردار شهركرد از مسكن به عنوان یك پشتوانه اقتصادی و عاملی برای ثبات اجتماعی یاد كرد و گفت: هم اكنون تراكم خانوار در واحد مسكونی در شهر شهركرد از یك و 49 دهم خانوار در هر واحد مسكونی به یك و یك دهم خانوار در هر واحد كاهش یافته است.

نوریان هماهنگی برای ساخت واحد های مسكونی جدید در شهركرد بر اساس نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله در این شهر را ضروری دانست و یادآور شد: مطالعات زلزله‎خیزی منطقه نشان داده است كه دوره برگشت زلزله مخرب در تمامی منطقه شهرستان شهركرد با شدت نزدیك به هفت ریشتر، 75 سال است.

وی افزود: هم اكنون یك سوم واحدهای مسكونی در مركز چهارمحال و بختیاری عمری كمتر از هفت سال و نزدیك 40 درصد بیشتر از 20 سال عمر دارند.