به گزارش خبرنگار برنا از شهرکرد، رییس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری در نشست کمیته آرد و نان این استان گفت: آرد مورد نیاز در بخش های صنعتی، سنتی و صنفی با قیمت یكسان هر كیسه 12 هزار و 200 تومان برای مصرف كننده در تمام نقاط استان عرضه می شود.

اسماعیل كاویانی افزود: شركت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گندم مورد نیاز كارخانه های آرد سازی را تأمین می کند.

وی با اشاره به اینکه كارخانه های آردسازی هم تا 72 ساعت آینده با ایجاد نمایندگی در تمام شهرها و روستاهای استان آرد مورد نیاز مردم را به قیمت مصوب شده جدید عرضه می کنند، تصریح کرد: این نرخ در تمام شهرها برای مصرف كننده ثابت است و هیچ هزینه دیگری بر آن افزوده نمی شود.