به گزارش خبرنگار برنا از شهرکرد، رییس مركز مشاوره‌ دانشگاه شهركرد گفت: در نخستین دوره‌ مقدماتی كارگاه های آموزشی تربیت كادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد موضوعاتی هم چون تاریخچه مصرف مواد، بهداشت روانی و ویژگی های روانشناختی دوره‌ نوجوانی، جنبه های زیست شناختی مصرف مواد، عوارض و پیامدهای مصرف مواد، عوامل زمینه ساز مصرف مواد، مبانی و اصول پیشگیری و سیاست ها و قوانین مرتبط با پیشگیری از اعتیاد در جهان و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کاوه با اشاره به حضور 50 نفر از کارشناسان و مدرسان فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری در این کارگاه های آموزشی افزود: این افراد از یکم تا پنجم دی به مدت 40 ساعت با آخرین مباحث مربوط به پیشگیری اولیه از اعتیاد آشنا شدند.

به گفته ی وی، مرکز مشاوره‌ی دانشگاه شهركرد با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال یك دوره‌ی مقدماتی دیگر و همچنین یك دوره‌ میانی كارگاه های آموزشی تربیت كادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد را برگزار می کند.

گفتنی است، بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مرکز مشاوره مرکزی وزارت علوم، طرح برگزاری كارگاه های آموزشی تربیت كادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد در سه دوره مقدماتی، تکمیلی و عالی در سراسر کشور برگزار می شود و شرکت کنندگان در این دوره ها به عنوان کارشناسان و مدرسان فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد برای ارائه آموزش به اقشار مختلف جامعه آموزش می بینند.