به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال وبختیاری، مدیر كمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهركرد گفت: 885نفر از مددجویان زیر پوشش كمیته امداد شهرستان شهركرد با اعتبار 9میلیاردو 347میلیون ریال توانمند و از حمایت این نهاد خارج شدند.

نجفعلی حیدری با اشاره به اینکه طرح توانمند سازی خانواده های زیر پوشش كمیته امداد همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: این خانواده ها با بهره مندی از تسهیلات اشتغالزا و ایجاد شغل به ویژه مشاغل خانگی موفق به خودكفایی و درآمدزایی شدند.

وی همچنین گفت: امسال تاكنون بیش از یك میلیاردو 600میلیون ریال مساعدت موردی به نیازمندان این شهرستان پرداخت شده است .