به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال وبختیاری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: آموزش های فنی و حرفه ای انجام فعالیت هایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.

نوراله سعیدی افزود: در واقع خصوصیت این آموزش ها، نوعی پرورش "کارآفرین" است، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت های شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد کنند.

وی با بیان اهداف و رسالت های سازمازن آموزش فنی و حرفه ای و عملکرد این اداره کل خاطر نشان ساخت، سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم، متولی آموزش های فنی و حرفه ای كوتاه مدت بوده كه فعالیت های آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی سازماندهی کرده است.

سعیدی افزود: سعی و تلاش سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آموزش هایی است که بر اساس آمایش سرزمینی باشد تا آموزش های کاربردی و مثمر ثمر تری برای جامعه لحاظ شود.