به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال وبختیاری سیامک سلیمانی روز دوشنبه در جمع اعضای دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی چهارمحال وبختیاری، یکی از شرایط و الزامات ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت و توسعه آنها را افزایش رقابت و بدنبال آن افزایش کارآئی و رفاه مردم عنوان کرد.

وی تصریح کرد:هدف این است که با بهبود خدمات دفاتر و افزایش خدماتی که از سوی دستگاه های اجرایی به این دفاتر واگذار می شود، هزینه سرانه ارائه خدمت به مردم کاهش یابد.

سلیمانی توسعه کیفی فعالیت های دفاتر پیشخوان، توسعه زیرساخت ها، توزیع عادلانه خدمت، آموزش نیروی انسانی کارآمد و ایجاد دفاتر در نقاط پرجمعیت را از مهم ترین برنامه های اجرایی استان در این مقوله بیان کرد.
 
وی گفت: 135 دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان فعال بوده و راه اندازی پنج دفتر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.