به گزارش خبرگزاری برنا از شهرکرد، سرپرست اداره امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری در این باره گفت: این رقبه از رقبات موقوفه حاج تقی کوهی در شهرکرد است که پس از 15 سال و با صدور حکم محاکم قضائی از متصرف پس گرفته شد.

مهدی عبداللهی افزود: هم اکنون 50 پرونده مربوط به موقوفات در محاکم قضایی چهارمحال و بختیاری در حال رسیدگی قرار دارد.