به گزارش خبرنگار برنا در شهرکرد، رضا ایمانی با بیان این خبر گفت: توافقنامه ساخت 60باب خانه بهداشت درشهرستان های هفت گانه چهارمحال و بختیاری بین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و سپاه قمربنی هاشم استان به امضا رسید.

وی افزود: در این توافقنامه مقرر شد پس ازساخت و تكمیل خانه های بهداشت، این مراکز بهداشتی به نام یكی ازشهدای محل نام گذاری شود.