به گزارش خبرنگار برنا در شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری در این جلسه با تأکید بر ضررورت احیاء و ساماندهی موقوفات گفت: ترویج فرهنگ اسلامی وقف در جامعه نیازمند توجه مسئولان در رسیدگی به وضعیت موقوفات و زمینه سازی برای جلب اعتماد مردم در شکل گیری موقوفات جدید است.

علی اصغر عنابستانی افزود: حفظ حقوق موقوفات و استفاده از آنها در مسیر اصلی نیت واقفان، راه را برای افزایش انگیزه مردم در عمل به سنت حسنه وقف به عنوان یکی از مهمترین دستورات اسلامی در کمک به نیازمندان باز می کند.

وی احیاء 30 هزار متر مربع از زمین های فرودگاه شهرکرد، پرداخت اجاره بهای معوقه حمام های پرهیزگار و درب امامزاده، اختصاص زمین معوض برای زمین های موقوفی در اختیار شرکت مخابرات و شهرداری بروجن و هم چنین پیگیری سهم اوقاف از برخی موقوفه های شهرستان شهرکرد را از جمله موارد اختلافی بین دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری برشمرد و تصریح کرد: رسیدگی به برخی از موارد مطرح شده با تشکیل هیئت های کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی، ادره کل اوقاف و امر خیریه و نماینده استانداری در کوتاه ترین زمان انجام می شود.