به گزارش خبرنگار برنا در شهرکرد، شهردار مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح ها شامل زیرگذر خیابان دشتی، بازگشایی امتداد خیابان یاسر، سازه فضایی بازار روز ولی عصر، بازگشایی باند دوم جاده دانشگاه آزاد اسلامی، اصلاح هندسی خیابان حافظ به جمهوری اسلامی، بوستان سوار میدان دانش و مراحل نخست سالن چند منظوره سرچشمه ها و ایستگاه آتش نشانی فن آوران است.

اردشیر نوریان افزود: برای اجرای این طرح ها افزون بر 22 میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شهرداری  شهرکرد هزینه شده است.

وی به انجام طرح های عمرانی و فنی با توجه به بسترهای مختلف علمی برای اجرا، افزایش اثربخشی و استفاده از نظرات کارشناسی تأکید کرد و گفت: در اجرای این طرح ها، علاوه بر ایمنی و استحکام، تمامی مولفه های شهری از نظر منظر و نما هم باید در نظر گرفته شود.