به گزارش خبرگزاری برنا از زنجان این نشست با هدف هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و تقویت همکاری و تعامل طرفین مرتبط در این امور تشکیل شد.

بخشی نژاد کارشناس ازدواج و تعالی خانواده معاونت امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با بیان این مطلب افزود: در این جلسه پیشنهادهایی در مورد انسجام در فعالیت سازمان های مردم نهاد (سمن) و فعال در حوزه ازدواج و خانواده ارایه و بحث پیرامون موضوعات مربوط به توانمند سازی سازمان‌های مردم نهاد در ارتباط با ازدواج و خانواده صورت پذیرفت.

وی افزود: دستور این جلسه بررسی و شناسایی قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد و جذب همکاری آن‌ها در پرداختن به مسایل و رفع مشکلات مبتلا به امور زنان و خانواده بود و دستور کار دوم به گزارشی از اولویت‌ها و ظرفیت‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده اختصاص داشت.