به گزارش خبرگزاری برنای استان زنجان؛ در این رقابت‌ها احمد اجاقلو ملی پوش زنجانی در ماده دو موفق به کسب عنوان نخست و مدال طلا شد و همچنین در دومین روز این رقابت‌ها در ماده دو 200 متر و کلاس T46 با ثبت رکورد 23 ثانیه و 27 صدم ثانیه یک مدال طلای دیگر را برای کشورمان به ارمغان آورد.

در ماده پرتاب وزنه کلاس ادغامیF58 وF57 که با حضور 12 ورزشکار برگزار شد، مهدی مرادی ملی پوش زنجانی با پرتابی به طول 13/13 به نشان نقره دست یافت و محمد علی ملک پور نیز در نخستین روز این رقابت ها در همین ماده که در کلاس ادغامیF56 وF55، با حضور 9 ورزشکار برگزار شد با ثبت رکورد 8.67 به عنوان چهارم بسنده کرد و در ماده پرتاب دیسک کلاس ادغامی F56 و F55 که رشته تخصصی اش بود با ثبت رکورد 35 متر و 61 سانتی متر نشان نقره را بر گردن آویخت.

حبیب اله ندرلو دیگر دوومیدانی کار زنجانی که عازم این مسابقات شده بود توانست در ماده پرتاب دیسک یک مدال برنز را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

مهدی اصغری و عبدالنبی نواصر در کلاس‌هایF42 وF44 و ماده پرتاب وزنه با ثبت رکوردهای 13/13 و 70/12 به ترتیب نشان طلا و نقره این ماده را کسب کردند.

در ماده پرتاب وزنه و کلاس ادغامی F47 و F46 رمضان علی دولابی به مصاف حریفان رفت و با رکورد 13 متر و 89 سانتی متر نشان نقره این ماده را از آن خود کرد.

رقابت های بین المللی "فزاع" امارات با حضور نمایندگان 33 کشور جهان تا ششم فروردین ماه ادامه دارد.