مدیر کمیته امداد شهرستان ابهر امروز در گفتگو با خبرنگار برنا در زنجان اظهار کرد: خانوادهای زیر پوشش کمیته امداد، شامل مشمولان طرح شهید رجایی و طرح مددجویی هستند.

داودی زنان سرپرست خانوار، دانش آموزان، دانشجویان، سالمندان بالای 60 سال و ... را از جمله گروه های هدف کمیته امداد اعلام کرد و گفت: کمیته امداد بر اساس نیازهای هریک از این گروه ها اقدام به ارایه خدمات می کند.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 2 هزار و 886 خانوار زیر پوشش کمیته امداد شهرستان ابهر هستند، اضافه کرد: امسال 7 میلیارد و 36 میلیون ریال کمک معیشت به این گروه پرداخت شده است.

وی در ادامه با ارایه گزارشی از برنامه های کمیته امداد طی سال جاری، بیان کرد: تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی و سبک مدیریت جهادی و عملیاتی کردن سیاست های راهبردی مقام سرپرستی کمیته امداد از اهداف اجرای برنامه های مختلف توسط کمیته امداد است.