به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان، همزمان با سفر رییس جمهوری به زنجان، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به این استان سفر کرده و از واحدهای صنعتی مختلف بازدید می‌کند.

کارخانه سیمان خمسه در زنجان از جمله واحدهایی بوده که در برنامه بازدیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان قرار گرفته است.

همچنین بازدید از واحد فولاد سهند در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

شرکت ایران ترانسفو در زنجان نیز از دیگر واحدهایی به شمار می‌رود که همزمان با سفر رئیس جمهور به استان زنجان مورد بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. 

گفتنی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت پتروشیمی زنجان بازدید خواهد کرد. 

در حال حاضر زمان دقیق بازدید از واحدهای مذکور توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان زنجان مشخص نشده است.