به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، احمد کیخسروی رییس کل دادگستری خراسان شمالی در تشریح عملکرد واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی استان اظهار داشت: چهار هزار و 806 نفر از مراجعان به صورت حضوری و 511 نفر نیز از طریق تلفنی از خدمات مشاوره‌ای این واحد استفاده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: معرفی 272 نفر به عریضه‌نویسی و توضیح رای برای 173 نفر از مراجعان نیز از اقدامات انجام شده این واحد در ماه گذشته بوده است.

کیخسروی گفت: دادگستری بجنورد در مدت مشابه هزار و 419 مشاوره حضوری و 161 مشاوره تلفنی و دادگستری فاروج 453 مشاوره حضوری و 87 مشاوره تلفنی داشته است.

وی افزود: دادگستری شیروان 950 مشاوره حضوری و 163 مشاوره تلفنی داشته و در جاجرم به 300 نفر مشاوره حضوری و به 21 نفر مشاوره تلفنی ارایه شده است.
 
رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: 421 مشاوره حضوری در دادگستری مانه و سملقان، 216 مشاوره حضوری و 13 مشاوره تلفنی در اسفراین و 110 مشاوره حضوری و 45 مشاوره تلفنی در راز و جرگلان انجام شده است.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین موضوعات مطروحه در این مشاوره‌ها مطالبه طلب، توضیح دادنامه، مالی، خلع ید، ایراد ضرب عمدی، سرقت، مسایل خانوادگی و حصر وراثت بوده است.

به گفته کیخسروی 20 نفر از مراجعان که درخواست‌هایشان نیاز به رسیدگی داشت به ادارات معرفی شدند.