به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، حسین رضازاده گفت: آمارگیری سالانه کلنی‌های زنبور عسل همزمان با سراسر کشور از اول مهر ماه سال جاری به مدت یک هفته در سطح استان اجرا می‌شود.
 
وی از تمام زنبورداران خواست با توجه به اعزام اکیپ‌های مربوطه به سطح استان نسبت به اعلام اطلاعات زنبورستان‌های خود مبنی بر ارایه آمار و اطلاعات شامل میزان تولید عسل، مناطق، پراکنش، تعداد کلنی‌های مدرن و بومی همکاری کنند.
 
خبر دیگری نیز حاکی است، سایت‌های الگویی جامع تولید با اهداف افزایش کمی و کیفی و تولید پایدار محصولات کشاورزی از طریق پوشش همه جانبه واحد تولیدی با انتقال دانش فنی، یافته‌های تحقیقاتی، فناوری‌های نوین و تجارب عملی کشاورزان خبره و نمونه با حضور مسوولان ترویج شهرستان‌ها در محل مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی راه‌اندازی شد.
 
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اجرای این طرح را پراهمیت و یک ضرورت جامعه امروز در عرصه تولیدات کشاورزی و دامی دانست.

حسین قربانی افزود: بررسی آمار موجود نشان می‌دهد که درصد محدودی از یافته‌ها و توصیه‌ها از طریق اجرای پروژه‌های تحقیقی ترویجی در اختیار بهره‌برداران و کشاورزان خبره قرار می‌گرفت که با اجرای این طرح انتقال دانش فنی و فناوری‌های کاربران به بهره‌برداران یک ضرورت پیش‌بینی شده است.

وی همچنین موضوعات قابل بررسی در سایت‌های الگویی را شامل نامگذاری ارقام بذر و نهال که تحقیقات آن‌ها پایان یافته، توصیه در نحوه استفاده بهینه از کودهای آلی و شیمیایی، فناوری جدید در امور زراعی، باغبانی به دام و آبزیان با هدف افزایش عملکرد و سودآوری، توصیه روش‌های جدید در زمینه خاک‌ورزی و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز و همچنین استفاده از روش‌های غیر شیمیایی و بیولوژیکی، یکپارچگی اراضی کشاورزی، بسته‌بندی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته عنوان کرد.