به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، در زیر، گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب آمده است:
یک عرصه رویارویی ملت ایران با یک مجموعه دشمن وجود دارد كه آن را هم دشمن شروع كرده است. در راس دشمن‌ها هم شبكه خطرناك‌ خبیث صهیونیستی است كه متاسفانه ملت‌های غربی و بعضا و به‌ویژه دولت آمریكا تحت تاثیر این شبكه است و اینها از اول انقلاب با انقلاب و جمهوری اسلامی مخالفت كردند و كینه این مردمی كه انقلاب كردند را به دل گرفتند الان هم همین‌جور است.

حالا در این صحنه رویارویی یک طرف ملت ایران است و یک طرف برخی از قدرت‌هایی كه با ملت ایران كینه‌ورزانه دشمنی می‌كنند. ملت ما دارای عزم، امید، استعداد برتر،‌ نسل جوان پرانگیزه و پرتلاش است و در همه میدان‌ها این حضور نسل جوان در میدان علم كه امروز در دنیا به آن اعتراف می‌كنند و همچنین در میدان فناوری و در میدان‌های گوناگون اجتماعی خود را نشان می‌دهد.
 
ما تقریبا یک صدم جمعیت دنیا هستیم و كشور ما تقریبا یک صدم وسعت دنیا است اما منابعی كه ما داریم از یک صدم بسیار بیشتر است. در برخی از منابع هم در میان همه كشورهای دنیا درجه اولیم و همچنین اقلیم ما اقلیم متنوع و كشور ما كشور وسیعی است. 

حركت ما از اول انقلاب تا امروز سیر صعودی داشته است كه نتیجه‌اش پیشرفتی است كه تاكنون حاصل شده است و آن مقداری كه به تناسب سال‌ها به‌دست آورده‌ایم با توجه به دشمنی‌هایی كه با ما شده برجسته است.

كشور ما امروز در خدمات عمومی، معنویات، دانش و فناوری و در زیربناها برجسته و ممتاز است. ثبات سیاسی كشور در درجه اول بسیار ممتاز بوده است و دولت‌های گوناگون كه با وجود اختلاف‌نظرها و سلایق سیاسی روی كار آمده‌اند ثبات داشته‌اند و به سمت هدف‌ها رفتند و منازعات خطی و جناحی و سیاسی نتوانسته است ثبات كشور را از بین ببرد.
 
یكی از مهم‌ترین موجودی‌های با ارزش ما نسل جوان تحصیل‌كرده است كه این نسل شجاعت، امید و نشاط و تحرک دارد. یكی از خطاهایی كه خود ما كردیم این بوده كه تحدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد. مسوولان كشور در این باره اشتباه كردند و خود بنده هم سهیم هستم.