به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، موسی صابری اظهار داشت: پروژه حفاظت و قرق کوتاه مدت 2 تا 3 ساله در 34 هزار و 500 هکتار از عرصه‌های مرتعی استان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت: این پروژه در عرصه‌های مرتعی ذخیره نزولات و کپه کاری شده استان به اجرا در آمده است.

صابری افزود: اگر هریک از شهروندان، روستاییان و دامداران به وظایف خود در قبال حفظ جنگل‌ها و مراتع آشنا باشند و رابطه متعادلی بین دام و مرتع برقرار باشد، با بیابان زایی و پیشروی کویر مواجه نخواهیم شد.

وی تصریح کرد: سعی کرده‌ایم هم زمان با فعالیت‌هایی که در بخش‌های مطالعات، حفاظت، آبخیزداری، مراتع، جنگل داری، پارک‌ها و توسعه فضای سبز، تثبیت شن و بیابان زدایی و ممیزی اراضی و تفکیک انفال داریم، به فرهنگ سازی نیز بپردازیم و از طریق توزیع بروشور، ارسال پیام کوتاه و پیام‌های تبلیغاتی در رسانه‌ها اهمیت منابع طبیعی را به مردم و به‌ویژه نسل جوان یاد آورشویم.